CARDANA WZORY

opublikowane 1545 przez wł. matematyka Gerolamo Cardano, służą do obliczania pierwiastków równania stopnia trzeciego w postaci x3 + px + q = 0 (pq - liczby rzeczywiste). Znaczenie wzorów Cardana wynika m.in. z tego, że do równania w postaci jw. można sprowadzić ogólne równanie stopnia trzeciego az3 + bz2 + cz + d = 0 (a > 0; a, b, c, d - liczby rzeczywiste).

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama