EINSTEINA PRAWO RÓWNOWAŻENIA FOTOCHEMICZNEGO

prawo odnoszące się do pierwotnej reakcji fotochemicznej o wydajności równej jedności; p.r.f.E. mówi, że liczba cząstek ulegających fotochemicznej reakcji równa jest liczbie pochłoniętych przez układ kwantów promieniowania; wtórne reakcje fotochemiczne mogą prowadzić do obniżenia lub wzrostu wydajności kwantowej (np. reakcje łańcuchowe).

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama