NEWTONA WZÓR WIELOMIANOWY

(mat.) wzór na całkowitą potęgę n sumy liczb x1, x2, ..., xk. Np. wzór na trzecią potęgę sumy dwu liczb x1, x2 przybiera postać (x1 + x2)3 = x13 + 3 x12 x2 + 3 x1 x22 + x23.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama