NIEZALEŻNOŚĆ LINIOWA

(mat.) własność zbioru wektorów <$Ex sub 1, ... x sub k > polegająca na tym, że ich liniowa kombinacja się zeruje <$E( a sub 1x sub 1...+x sub k~=~0) > wtedy i tylko wtedy, gdy wszystkie współczynniki <$Ea sub 1, ... a sub k > są równe 0. W przeciwnym przypadku wektory są liniowo zależne.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama