SKRÓCONEGO MNOŻENIA WZORY

nazwa niektórych wzorów elementarnej algebry, często używanych do upraszczania obliczeń: a2-b2=(a-b) (a+b)(różnica kwadratów) (ab)2=a22ab+b2; (kwadrat sumy i różnicy); a3b3=(ab)(a2ab+b2) (suma i różnica sześcianów); (ab)3=a33a2b +3ab2b3 (sześcian sumy i różnicy).

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama