ASEGEOWIE

w mitologiach północnogermańskich 12 proroków, którzy starali się nawrócić Skandynawów na życie w pokoju i przyjaźni zamiast w wojnie; dzięki wsparciu boga Forseti uniknęli śmierci w czasie nawałnicy morskiej i osiedli na wyspie Helgoland.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama