MODUŁ ZAMIANY LOGARTYMÓW

liczba M, przez którą należy pomnożyć logarytm o jednej podstawie, aby otrzymać logarytm o innej podstawie, obrazek .

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama