PARALOGIA

zaburzenie psych. typowe dla zaburzeń procesów myślenia w schizofrenii; formułowanie pojęć i sądów niezgodnych z zasadami logiki, posługiwanie się niezrozumiałymi neologizmami i zbitkami pojęciowymi, utożsamianie przeciwieństw.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama