WILCZOMLECZOWATE

(Euphorbiaceae)

rodzina roślin z klasy dwuliściennych; ok. 4500 gat.; rośliny zielne, krzewy, drzewo, liany i sukulenty przypominające kaktusy; wyst. gł. na terenach tropikalnych i subtropikalnych, także w strefie umiarkowanej; gat. europejskie tylko zielne; kwiaty drobne, z reguły rozdzielnopłciowe, zebrane w złożone kwiatostany przypominające pojedynczy kwiat, słupek zbudowany z 3 owocolistków, owocem 3-komorowa rozłupnia; wiele gat. zawiera w łodygach mleczny sok; najważniejsze znaczenie mają rośliny użytkowe: kauczukodajne (np. kauczukowiec brazylijski), maniok, rącznik pospolity, krocień, tung; także rośliny ozdobne, m.in. w. piękny i pstry; w Polsce najczęściej wyst. chwasty z rodzaju wilczomleczy (ok. 25 gat.) i szczyrów (2 gat.).

Reklama

Powiązane hasła:

GALERIOWE LASY, TUNGOWIEC, ŁOJOWE DRZEWO, WILCZOMLECZ, euphorbiales (łac.), JASTROFA PRZECZYSZCZAJĄCA, POINSECJA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama