INTERIA.PL - Portal internetowy

Encyklopedia

  
Szukaj
  KATALOG
#bl
  NAZWISKA
#bl
  MIEJSCOWOŚCI
#bl
  MAPY
#bl
  POLSKA
  Szukaj w INTERIA.PL
  KATALOG
    polski
  WYSZUKIWARKA
    polska
    zagraniczna
    serwisowa
  ADRESY FIRM
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc              
LOSUJ


KLIMASZEWSKI

Mieczysław (1909-1996)geograf i geomorfolog; działacz polit.; prof. Uniw. Wrocławskiego i UJ (1964-72 rektor), czł. PAN, Saskiej Akad. Nauk w Lipsku, Akad. Przyrodników w Halle, Fiń. Akad. Nauk, Akad. Szwedzkiej; czł. międzynar. towarzystw geogr.; 1965-72 bezpartyjny wiceprzewod. Rady Państwa, 1967-72 prezes Tow. Łączności z Polonią Zagr. "Polonia"; prowadził badania w Karpatach i Sudetach (przedstawił nowy pogląd na geomorfologiczny rozwój Tatr i polskiej części Karpat), Alpach, na Spitsbergenie, w Brazylii i w Chinach; opracował i wprowadził metodę kartowania geomorfologicznego i hydrograficznego; autor podręcznika (pierwszego w j. pol.) Geomorfologia ogólna, kilkudziesięciu prac z zakresu geomorfologii i geologii czwartorzędu; red. i współautor Geomorfologii Polski.

Encyklopedię przygotowano przy współpracy z wydawnictwem PINNEX