INTERIA.PL - Portal internetowy

Encyklopedia

  
Szukaj
  KATALOG
#bl
  NAZWISKA
#bl
  MIEJSCOWOŚCI
#bl
  MAPY
#bl
  POLSKA
  Szukaj w INTERIA.PL
  KATALOG
    polski
  WYSZUKIWARKA
    polska
    zagraniczna
    serwisowa
  ADRESY FIRM
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc              
LOSUJ


KRZEMIENIECKIE LICEUMszkoła zał. 1805 przez Tadeusza Czackiego przy współudziale H. Kołłątaja; pierwszym dyrektorem był Józef Czech, który nadał mu kierunek wychowawczy; wśród wykładowców m.in. Joachim Lelewel, Alojzy Feliński, Józef Korzeniowski, Euzebiusz Słowacki, Alojzy Osiński; wśród uczniów Antoni Malczewski, Maurycy Gosławski, Feliks Bernatowicz; pomieszczone w dawnym kolegium jezuitów, 1805-19 p. n. Gimnazjum Wołyńskie; 1831 zlikwidowane przymusowo; 1920 reaktywowane na mocy dekretu J. Piłsudskiego, wznowiło działalność 1922 jako zespół szkół (m.in. gimnazjum, seminarium nauczycielskie, szkoła rolniczo-leśna); działało do 1939.

zobacz również:

Encyklopedię przygotowano przy współpracy z wydawnictwem PINNEX