ROLA

Rolicz

polski herb szlachecki; w polu czerwonym róża biała, otoczona trzema krojami od pługa; występował na Kujawach, potem na Litwie; pierwsza wzmianka w zapisie sądowym 1398; miało go używać ponad 60 rodzin, w tym: Gadomscy, Lubienieccy, Niemojewscy.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama