DACHNOWSKI Jan Karol

(ok. 1590 - po 1654)

heraldyk, autor dwóch herbarzy; zestawił herby szlacheckie na ziemiach pruskich oraz poczet możnego rycerstwa polskiego; pisał też liczne panegiryki okolicznościowe.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama