TARNAWSKI

Stefan, ps. Tarło (1903-2001)

generał, lekarz; organizator POW w Humaniu, uczestnik wojny pol.-bolszewickiej 1920; podczas II woj. świat. w ruchu oporu, m.in. d-ca Kedywu Okręgu Krakowskiego; po wojnie organizator sanatoriów dziecięcych w Rabce.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama