AFROCHRZEŚCIJAŃSKIE KOŚCIOŁY

wspólnoty rel. w Afryce, powstałe z dawnych misji chrześc. uniezależnionych organizacyjnie i dogmatycznie od Kościołów, które je wysłały; noszą silne piętno religii afryk., w obrzędowości łączą tradycyjną inicjację z sakramentem chrztu; ok. 7 tys. wspólnot wyznaniowych, najwięcej w RPA; m.in. Kościół Lumpa, Kościół Dwunastu Apostołów, Kościół Apostolski.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama