ANDRIEJEW Nikołaj A.

(1873-1932)

rzeźbiarz i rysownik ros., pedagog; tworzył pomniki, początkowo pod wpływem impresjonizmu, potem modernizmu (pomnik Gogola w Moskwie, 1909); po 1917 czołowy przedstawiciel sztuki zaangażowanej (m.in. liczne portrety Lenina).

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama