ARANŻACJA

opracowanie utworu muzycznego odbiegające od oryginału, służące zastosowaniu innych środków ekspresji lub innego instrumentarium; a. dotyczy zarówno redukcji obsady (np. sporządzenie wyciągu fortepianowego opery), jak też jej powiększenia (np. wykonanie fug organowych J.S. Bacha przez wielką orkiestrę symfoniczną); w muzyce rozrywkowej a. to nie tylko dostosowanie utworu do danego instrumentarium wykonawczego, ale także opracowanie go pod względem rytmicznym, harmonicznym, artykulacyjno-dynamicznym, połączone z odpowiednim rozdysponowaniem partii poszczególnych wykonawców; w jazzie a. przeciwstawiana jest na ogół improwizacji i obejmuje zapisane i ustalone "stałe" partie utworu.

Reklama

Powiązane hasła:

JARRE, ZIELIŃSKI, JAZZ, KANSAS CITY JAZZ, JONES

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama