BIBLIOTEKA

(kult. 3)

księgozbiór. Najstarsze biblioteki powstały na starożytnym Wschodzie, pierwszą znaną była b. Assurbanipala w Niniwie (VII w. p.n.e.); do najbardziej znanych starożytności należały B. Aleksandryjska, zał. w III w. p.n.e. oraz b. w Pergamonie. W staroż. Rzymie i Grecji istniały zarówno b. publiczne, jak i prywatne (np. Arystotelesa). W średniowieczu księgozbiory gromadzono gł. w klasztorach (np. w klasztorze Benedyktynów na Monte Cassino od VI w., w klasztorze na Łysej Górze od XI w.); powstawały też biblioteki uniwersyteckie, np. b. Sorbony (1253) czy UJ (1364); w okresie odrodzenia pojawiły się b. królewskie i magnackie (np. b. Medyceuszów we Florencji, 1433). Z nadejściem reformacji nastąpiło upowszechnienie oświaty, co wpłynęło na powstawanie b. publicznych, często przyjmujących nazwę od nazwiska fundatorów (np. b. Mazariniego we Francji, 1643); w Polsce pierwszą b. publiczną była b. Załuskich (XVIII w.); do rozwoju b. w Polsce przyczyniła się Komisja Edukacji Narodowej oraz specyficzna sytuacja polityczna. Na przełomie XIX i XX w. w związku z rozwojem czytelnictwa zaczęły powstawać b. zróżnicowane (dla młodzieży, dla niewidomych i in.), kładące nacisk na udostępnianie zbiorów.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama