BIBLIOTEKA ALEKSANDRYJSKA

największy księgozbiór starożytności, zał. w III w. p.n.e. w Aleksandrii przez Ptolemeusza I Sotera; dzieliła się na b. wielką (Bruchejon), zawierającą 700 tys. zwojów i b. małą (Serapejon, 43 tys.); skupiała teksty gr., etiopskie, hebr., ind., perskie; związana była z Muzeum Aleksandryjskim, współpracowali z nią m.in. Kallimach (autor katalogu), Zenodot z Efezu, Arystofanes z Bizancjum i in.; przetrwała pożary w 47 i 391 r. n.e.; 642 całkowicie zniszczona. 1997-2002 ze środków UNESCO w Aleksandrii - nad zatoką, gdzie stała najprawdopodobniej staroż. B.A. wybudowano nową B.A.; ma kształt antycznego dysku); gromadzony księgozbiór ma liczyć 8 mln woluminów (trzy pierwsze pozycje indeksu katalogowego zarezerwowano dla Koranu, Biblii i podręcznika programu Microsoft Excel).

Reklama

Powiązane hasła:

POLSKA. LITERATURA. KSIĄŻKI, KATALOG BIBLIOTECZNY, APOLLONIOS Z RODOS, TEOFIL ALEKSANDRYJSKI, ERATOSTENES Z CYRENY, PTOLEMEUSZ I, BIBLIOTEKA, MUZEUM ALEKSANDRYJSKIE, KALLIMACHOS Z CYRENY, DEMETRIUSZ Z FALERONU

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama