FORMY PRZEMYSŁOWE

wzornictwo przemysłowe, kierunek studiów w akademiach sztuk pięknych i wyższych szkołach plastycznych mający na celu wykształcenie artystów-plastyków projektujących przedmioty codziennego użytku, urządzenia, maszyny, pojazdy itp. w zakresie ich estetyki (formy, kolor), funkcjonalności i jak najlepszego przystosowania do człowieka (jego wymagań psychofizycznych, budowy ciała); początki wzornictwa przem. sięgają XIX w., ale jego właściwy rozwój przypada na dwudziestolecie międzywojenne, m.in. w Niemczech istniała słynna szkoła Bauhaus (W. Gropius, L. Moholy-Nagy, L. Mies van der Rohe), w Finlandii działał Alvar Aalto (szklane wazony), w USA wykreowano metodę dostosowania produktu do potrzeb rynku, tzw. styling; w Polsce zasługi dla tzw. „sztuki stosowanej” położyło m.in. Muzeum Przem. Artyst. w Krakowie (zał. 1868), Tow. Pol. Sztuka Stosowana (zał. 1901), Sp-nia Artystów Plastyków „Ład” (zał. 1926), wreszcie Inst. Wzornictwa Przem. powstały 1951 w W-wie z inicjatywy Wandy Telakowskiej; w latach 50. w Polsce powstały też wydziały wzornictwa przem. w szkołach sztuk pięknych.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama