EULERA WZORY

(mat. 2)

wzory opracowane przez L. Eulera, posiadają liczne zastosowania praktyczne: (mat.) wzór ustalający zależność między krzywiznami przekrojów normalnych powierzchni w danym jej punkcie: 1 / R = cos2 φ/ R1 + sin2 φ / R2 , gdzie: R - promień krzywizny dowolnego przekroju normalnego; R1, R2 - gł. promienie krzywizny, φ - kąt, jaki przekrój normalny o promieniu krzywizny R tworzy z jednym z normalnych przekrojów gł. (np. przekrojem gł. o promieniu krzywizny R1).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama