MASY ŚRODEK

punkt geometryczny charakteryzujący rozkład mas układu fiz.; ś.m. w czasie ruchu układu porusza się jak punkt materialny, w którym skupiona jest cała masa układu i na który działa wypadkowa sił zewn. działających na układ; przechodzi przez niego wypadkowa sił bezwładności (ś.m. zw. też bywa środkiem bezwładności); jeżeli układ znajduje się w jednorodnym polu ciężkości, pokrywa się ze środkiem ciężkości układu; przypisuje się mu cechy punktu materialnego i wyznacza, np. pęd ps i energię kinetyczną Ek ś.m. z zależności: ps = M vs, Ek = M vs/2, gdzie: vs - prędkość ś.m., M - całkowita masa układu.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama