NEWTONA WSPÓŁCZYNNIKI

Newtona symbole: obrazek , gdzie n!=12...n (n silnia, czyli iloczyn kolejnych liczb naturalnych od 1 do n).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama