VITE?A WZORY

(mat.) wzory wyrażające współczynniki a1,..., an równania xn+a1xn-1+...+an-1x+an=0 za pomocą jego pierwiastków, np.: dla równania kwadratowego x2+a1x+a2 w.V. mają postać: x1+x2=-a1, x1x2=a2, gdzie x1, x2 - pierwiastki tego równania (o ile istnieją).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama