ALBUMINY SUROWICY KRWI

najliczniejsza grupa białek osocza krwi (stanowi 60% wszystkich jego białek); wytwarzane w wątrobie, odgrywają ważną rolę w utrzymaniu ciśnienia onkotycznego krwi.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama