AMINY

organiczne pochodne amoniaku NH3, w których atomy wodoru zastąpiono alkilami (a. alifatyczne) lub arylami (a. aromatyczne); gazy, ciecze lub ciała stałe o nieprzyjemnym zapachu i właściwościach zasadowych; z kwasami tworzą sole; niektóre są trujące; stosowane w produkcji leków, środków powierzchniowo czynnych, w syntezie barwników i tworzyw sztucznych.

Reklama

Powiązane hasła:

FOSFINY, HISTAMINA, STYBINY, AMINOWA GRUPA, HIALURONOWY KWAS, DIAZONIOWE SOLE, DIAZOWANIE, HOFMANN, DEAMINOWANIE, ALKILOWANIE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama