ANENCEPHALIA

bezmózgowie

wrodzony brak półkul mózgowych lub ich niedorozwój, często połączony z brakiem kości sklepienia czaszki, opon mózgowych i skóry ciemienia, rozszczepieniem kręgosłupa; najcięższa wada rozwojowa centralnego systemu nerwowego.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama