HIRSZFELD

Ludwik (1884-1954)

Reklama

lekarz mikrobiolog, immunolog i serolog; pracując 1907-11 w Instytucie Badania Raka w Heidelbergu stał się współtwórcą nauki o grupach krwi, odkrył dziedziczenie zróżnicowania grupowego krwi, wprowadził oznaczenie grup A, AB, B, 0; w czasie I woj. świat. brał udział w zwalczaniu epidemii duru plamistego w Serbii; odkrył pałeczkę duru rzekomego; w latach 20. współorganizator w Warszawie Państwowego Zakładu Higieny i prof. Wolnej Wszechnicy Polskiej, w 30. - prof. Uniw. W-wskiego, po wojnie - uniw. we Wrocławiu; od 1952 czł. PAN, zał. Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN i twórca Ośrodka Badań Patologii Ciąży; wprowadził w Polsce oznaczanie czynnika Rh, opracował metodę ratowania niemowląt zagrożonych konfliktem serologicznym, zapoczątkował jako dyscyplinę medyczną seroantropologię; autor wielu prac naukowych; 1950 laureat nagrody państwowej.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama