WYMIERNE FUNKCJE

(mat.) funkcje , które można przedstawić w postaci ilorazu dwu wielomianów: obrazek , gdzie a0, ..., an, b0, ... , bm - stałe liczby (nie wszystkie równe zeru), m, n - liczby całkowite nieujemne; dziedziną f.w. jest zbiór wartości x , dla których Q(x)≠0; f.w. można rozłożyć na ułamki proste (ma to zastosowanie przy całkowaniu f.w.); liczba x0 będąca pierwiastkiem rzędu p mianownika Q(x) oraz rzędu q licznika P(x) stanowi osobliwość usuwalną f.w., gdy q≥p (licznik i mianownik można skrócić przez (x - x0)p) lub biegun f.w., gdy q

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama