AHMADIJA

reformistyczna sekta muzułmańska zał. 1889 w Indiach przez mirzę Ghulama Ahmada, który ogłosił się mahdim; postuluje powrót do wartości i zasad pierwotnego islamu; propaguje idee braterstwa ludzi, aktywnie rozwija działalność misyjną; wyznawcy w Indiach, Iranie, Afganistanie, Arabii Saudyjskiej, Egipcie, W. Brytanii, USA.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama