DAMARA

żywica lakiernicza naturalna

żywica pochodzenia współczesnego (jasna) i kopalnego (ciemna); mieszanina związków org.: estrów, alkoholi, kwasów i substancji chem. nieczynnych o dużej masie cząsteczkowej; temp. mięknienia 70-115°C; obecnie otrzymywana z roślin należących do rodziny Dipterocarpaceae; rozpuszczalna w rozpuszczalnikach organicznych; występowanie: Batawia, Singapur, Syjam, Sumatra, Borneo; stosowana do wyrobu lakierów artystycznych, emalii, farb graficznych.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama