ZAPORA

Reklama

budowla wodna przegradzająca rzekę, spiętrzająca jej wody, dla których tworzy się zwykle zbiornik retencyjny; z. buduje się z betonu, żelbetu, ziemi; służą do przyjmowania wód powodziowych, spuszczania ich w czasie suszy, wykorzystywania w dobudowanych elektrowniach wodnych; najstarsze z. (częściowo zachowane) pochodzą z ok. 2500 p.n.e. (ruiny Sadd al-Kafara); 1848 pierwsza na ziemiach polskich z. w Mylof (ob. w Bydgoskiem); na świecie istnieje ok. 37 tys. zapór o wys. przekraczającej 15 m (dla porównania najw. zapory w Polsce mają wys. 82 m - Solina, 60 m - Czorsztyn); największy w świecie zespół zapór ziemnych powstał w Delta-Plan (Holandia); ponad 30 zapór na świecie przekracza wysokość 200 m, obecnie ze względów ekologicznych buduje się mniejsze.

Powiązane hasła:

OLIFANTS, INŻYNIERIA, ZAPORA , JEZIORO, KAINJI, KAFUE, KAISER, KAJRAKKUMSKI ZBIORNIK WODNY, JORDAN, NUREK

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama