POLONIJNA PRASA

gazety i czasopisma wydawane za granicą dla Polaków i środowisk polonijnych, także pisma obcojęzyczne, adresowane do elit z zamiarem ich uświadamiania o sprawach polskich; za początek można uznać ukazanie się 1870 pisma "Orzeł Polski" (Washington, stan Missouri), jeszcze wcześniej 1863-65 ukazywało się w Nowym Jorku "Echo z Polski"; do 1939 ukazało się ponad 1000 tytułów, adresowanych gł. do emigracji zarobkowej albo do czasowych przesiedleńców (150 tytułów w Rosji); od wybuchu II woj. świat. do 1973 ukazało się ok. 3000 czasopism, nastąpiło też ich upolitycznienie (podobnie jak starszych gazet) ze względu na niezgodę na ukształtowanie ustrojowe Polski po Jałcie; z pism ukazujących się wiele lat wymienić warto w USA "Gwiazdę Polarną" (Filadelfia i Stevens Point), "Dziennik Polski" (Detroit), (Chicago), - organ Związku Nar. Polskiego, zał. 1881 i - organ Zjednoczenia Polskiego Rzymskokatolickiego, wychodzący od 1888; w Europie "Dziennik Polski - Dziennik Żołnierza" w Londynie, w Paryżu, "Ostatnie Wiadomości" w Mannheim.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama