ARMIR

Armata Italiana in Russia

włoski korpus ekspedycyjny walczący w latach 1941-43 na froncie wsch. (gł. nad Donem i na Kaukazie); liczył ok. 200 tys. żołnierzy, z których połowa poległa lub dostała się do niewoli ros.; d-ca gen. L. Garibaldi; po przejściu Włoch na stronę aliantów (X 1943) pozostałych żołnierzy wł. internowali Niemcy.

Reklama

Podobne hasła:

  • SAPARD, (ang. Special Accession...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama