DEWIZA

zasada postępowania, sentencja, motto; d. heraldyczną umieszczano na wstędze pod tarczą herbową (związana była najczęściej z zawołaniem); d. orderowa - umieszczana na insygniach orderu.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama