DŻAHILIJA

okres "niewiedzy" w dziejach Arabów, nieznajomości Boga jedynego, przypadający na lata od ok. 500 do 622 (opuszczenie Mekki przez Mahometa); potępiany przez Koran, był czasem krystalizowania się kultury arabsko-muzułmańskiej, chlubiącej się m.in. wspaniałą poezją (mu-'allaki); współcześni fundamentaliści islamscy określają terminem dż. świat nie znający islamu (Zachód), który wymaga walki dla wykorzenienia zeń zła.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama