ALGARDI Alessandro

(1602-54)

Reklama

rzeźbiarz i architekt wł.; przedstawiciel klasycyzującego baroku rzym.; od 1625 działał w Rzymie, rywalizował z Berninim, za pontyfikatu Innocentego X (gdy Bernini popadł w niełaskę) gł. rzeźbiarz papieża; m.in. w Rzymie: grobowiec Leona XI i ogromny relief przedstawiający spotkanie papieża Leona Wielkiego z Attylą (obie prace w Bazylice Św. Piotra), posąg Innnocentego X w Palazzo dei Conservatori, krucyfiks w zakrystii kośc. S. Carlo ai Catinari, popiersie Olimpii Pamphili; kompozycja rzeźbiarska Ścięcie Św. Pawła w kośc. S. Paolo w Bolonii.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama