TAYLORA WZÓR

odkryty 1712 przez B. Taylora; jeden z najważniejszych w rachunku różniczkowym; wyraża funkcję wielokrotnie różniczkowalną w otoczeniu danego punktu za pomocą sumy pewnego wielomianu i tzw. reszty.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama