AMINOTRANSFERAZY

transaminazy

enzymy z klasy transferaz, katalizujące reakcję przenoszenia grup a-aminowych z a-aminokwasów na a-ketokwasy; w organizmie występują m.in. w komórkach wątrobowych i mięśniowych; aktywność a. jest wykorzystywana w diagnostyce schorzeń organizmu, może być wskaźnikiem procesów chorobowych, zapalnych lub martwiczych, np. zawału mięśnia sercowego, wirusowego zapalenia wątroby, żółtaczki zastoinowej.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama