AFAZJA

zaburzenie mowy, skutek uszkodzenia ośrodków mowy w centralnym systemie nerwowym w wyniku urazu, wylewu krwi do mózgu lub zapalenia opon mózgowych; wyróżnia się: a. czuciową (sensoryczną) - utrata zdolności do rozumienia mowy i sensu poszczególnych wyrazów; a. motoryczną - utrata zdolności mówienia przy jednoczesnym rozumieniu mowy; a. amnestyczną - niemożność nazwania niektórych przedmiotów, które jednak chory jest w stanie opisać i z nich korzystać.

Reklama

Powiązane hasła:

DYSLEKSJA, ALZHEIMERA CHOROBA, FAZJA, NIEMOTA, AGRAFIA, ALEKSJA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama