ANUNAKI

w wierzeniach staroż. Sumerów grupa (ok. 50.) wielkich bogów narodzonych z Ana (w mitach hurycko-hetyckich imię tego boga brzmiało Anu), którzy władali wszystkimi sferami istnienia: niebem, ziemią i zaświatami; teksty starobabilońskie za gł. ośr. kultu A. uznawały Ur. W tekstach z ok. 2000 p.n.e. stworzenie A. przypisywano Mardukowi.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama