SMOLIK

(Pissodes)

rodzaj chrząszczy z rodziny ryjkowców; ciało dł. do 9 mm, barwy brunatnej, pokrywy w jasne plamy; szkodniki drzew iglastych; do najgroźniejszych zalicza się s. znaczonego (P. notatus), żerującego na młodych sosnach i s. jodłowca (P. picaeae) - szkodnika jodeł i świerków.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama