Reklama

POLSKA. PODZIAŁ TERYTORIALNY

Reklama

terytorium P. dzieli się pod względem adm. na 16 województw, 315 powiatów (po korekcie wprowadzonej w życie 1 I 2002 i dalszej 2005) i 65 miast na prawach powiatów (łączna liczba miast wzrasta od 1 I 2006 do 889) oraz 2489 gmin; 318 gmin ma charakter miejski, 1604 wiejski, 567 miejsko-wiejski; nowy, trójstopniowy podział terytorialny kraju obowiązuje od 1 I 1999; wcześniej obowiązywał podział na 49 województw, nie było powiatów. Najw. województwa to mazowieckie (38 powiatów, 325 gmin) i wielkopolskie (31 powiatów, 226 gmin); najmniejsze woj. to opolskie (11 powiatów, 71 gmin) i lubuskie (11 powiatów i 83 gminy); najwięcej miast na prawach powiatu znajduje się w woj. śląskim (19); przeciętna powierzchnia województwa wynosi ok. 20 tys. km2, najw. - mazowieckie (35 598 km2) i wielkopolskie (29 826 km2), najmniejsze - opolskie (9 412 km2) i świętokrzyskie (11 672 km2); przeciętny powiat ma pow. 994 km2 (najw. białostocki), przeciętna gmina 126 km2; średnia liczba ludności województwa wynosi 2,4 mln mieszk., powiatu - 88,1 tys. mieszk., gminy - 15,5 tys. mieszk.

Tabele:

POLSKA, WOJEWÓDZTWO

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama