Postacie związane z życiem religijnym (święci, teolodzy, duchowni)