DOŚWIADCZALNICTWO ROLNICZE

dział naukowo-badawczy rolnictwa obejmujący doświadczenia z zakresu agrotechniki, melioracji, hodowli i rejonizacji roślin; obiektami badawczymi są zarówno rośliny uprawne (doświadczenia nad ich odmianami), jak siedlisko oraz oddziaływanie różnych zabiegów agrotechnicznych (np. doświadczenia uprawowe, płodozmianowe, nawożenia); doświadczenia prowadzi się w warunkach kontrolowanych w halach wegetacyjnych, pozwalających dozować każdy czynnik wegetacyjny (oświetlenie, wilgotność powietrza i gleby, skład mineralny podłoża itd.) lub w warunkach naturalnych, na polach; wiedza ta rozwinęła się w 2. poł. XIX w. dzięki postępowi w fizjologii roślin, genetyce, chemii; w Polsce d.r. zajmują się specjalne gospodarstwa doświadczalne, resortowe instytuty naukowe, wyższe uczelnie rolnicze oraz Polska Akademia Nauk.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama