aberracje chromosomowe

(mutacje chromosomowe)

zmiany strukturalne chromosomów spowodowane przemieszczaniem się ich odcinków w następstwie pękania. A.ch. powstają w wyniku działania mutagenów lub spontanicznie. Do a.ch. zalicza się: a) deficjencje - wypadnięcie końcowego lub innego (delecje) odcinka chromosomu; b) duplikacje - podwojenie odcinka chromosomu; c) inwersje - odwrócenie odcinka chromosomu o 180, co utrudnia crossing-over i powoduje sprzężenia genów ze sobą; d) translokacje - wymiana odcinków chromosomów niehomologicznych lub łączenie się całych chromosomów (fuzje Robertsona). W wyniku a.ch. oprócz normalnych gamet powstają gamety niepełnowartościowe (brak lub podwojenie odcinków chromosomalnych), co obniża płodność.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama