acetylocholina

mediator neurohormonalny przenoszący impuls nerwowy pomiędzy neuronami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Występuje w zakończeniach nerwowych w tkance mięśniowej, pobudzając włókno mięśniowe do skurczu, oraz w zakończeniach przywspółczulnych włókien zazwojowych układu autonomicznego. A. jest rozkładana na kwas octowy i cholinę przez esterazy cholinowe występujące w osoczu.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama