adaptacja

(przystosowanie)

zmiany morfologiczne lub funkcjonalne organizmów, ułatwiające bądź umożliwiające przeżycie i rozród danego osobnika w zależności od warunków środowiskowych; a. genotypowe wynikające z mutacji i selekcji naturalnej prowadzą do przemian ewolucyjnych (kształt nasion i owoców, zapach kwiatów, przekształcenie kończyn gada w skrzydła ptaka); a. fenotypowe dotyczą zmian nabytych w życiu osobniczym i nie podlegają dziedziczeniu.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama