adaptacja enzymatyczna

zjawisko pojawiania się enzymów w komórkach bakterii w wyniku zetknięcia się z określonym substratem (bądź innym efektorem) lub ich zanikanie w obecności represorów ( operon). Enzymy syntetyzowane przez bakterie tylko wtedy, kiedy są one umieszczone na pożywce zawierającej określony substrat, noszą nazwę enzymów

Reklama

indukcyjnych, a enzymy stale syntetyzowane, niezależnie od obecności lub nieobecności substratu, to enzymy konstytucyjne. Synteza enzymu lub grupy białek enzymatycznych przez dodanie do pożywki specyficznego związku, tzw. induktora, nosi nazwę indukcji enzymatycznej, natomiast hamowanie syntezy enzymów jakiegoś szlaku metabolicznego przez jego produkt końcowy nazywa się represją enzymatyczną.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama