adenozynodifosforan

(ADP)

nukleotyd wysokoenergetyczny zawierający jedno wiązanie fosforanowe bogate w energię. Powstaje z ATP w procesach fosforylacji różnego typu związków. Podczas rozpadu hydrolitycznego ADP do AMP + P uwalnia się ok. 27 kJ/mol.

Reklama

Podobne hasła:

  • ADP, adenozynodifosforan.
  • ADP,

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama